Din guide till att byta fasad

Kom igång med att förverkliga din drömfasad! I den här guiden hittar du handfasta råd och tips om hur du går tillväga med ditt fasadprojekt.

En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde, och med rätt isolering, också en bättre ekonomi. Trä är ett levande material som ger ditt hus en karaktär. Det har också fördelen att bli vackrare med åren!

 

STÅENDE TRÄPANEL
För att fasaden ska hålla, krävs det att hela underarbetet görs ordentligt- ända från regelstommen ut till den sista lockbrädan eller läkten.

1. Ta bort all fasadbeklädnad in till regelstommen och börja sedan med att fästa vindpapp alternativt skruva upp 9 millimeters vindskivor av utegips. Skruva med Grabber® gipsskuv för utomhusbruk; GUS25K eller GUS32K.

2. Därefter monterar du upp horisontella distansreglar i regelstommen. Skruva in genom gipset. Lämpligt avstånd mellan distansläkten är 60 cm. Använd Grabber® skruv; TFU5080.

3. Måtta upp vart bottenbrädorna ska sitta och gör små märken där du vill ha dem. Tänk på att du ska ha en knutbräda i varje ände på väggen, och att den ska ha en position som en sista lockbräda utanför. Tumregeln är att lockbräda, och alternativt lockläkt, ska överlappa bottenbrädorna med minst 20 mm.


Exempel: Om lockläkten är 5 cm, och du ska ha 20 mm överlapp på varje sida, ska bottenbrädorna monteras med en centimeters mellanrum. Mellanrummet blir större om du väljer att placera lockbräda ytterst.

Grundmåla alla sidor UTOM den släta baksidan, och måla på ett första färglager på bottenbrädan innan montage. På så sätt slipper du ljusa färgränder när lockpanelen torkar. Skruva med Grabber® PTX48UK.

4. Skruva lockbrädorna med den förborrande skruven PTX75UK eller PWS80UK, i mellanrummet mellan bottenbrädorna. Placera en skruv cirka 20 mm från varje kant.

OBS! Inte genom bottenbrädan utan vid sidan, direkt in i distansläkten. Lockläkten skruvar du på samma sätt; i mellanrummet och in i distansläkten.

5. Knutbrädan bör även den målas på samma sätt som de övriga brädorna innan den sätts upp.

6. När du ska montera fönster- och dörrfoder använder du dig av virke med samma dimensioner som bottenbrädorna, vanligtvis 22x120 mm. När du väl har justerat in fönsterkarm och dörrkarm, kan du montera fönster- och dörrfoder direkt i karmen.

Grabber® skruvar ger ett sprickfritt montage och ingen förborrning krävs eftersom skruven själv förborrar materialet. Använd Grabber®; PTX48UK eller PTX62UK för utvändigt bruk.

LIGGANDE TRÄPANEL
För att fasaden ska hålla krävs att hela underarbetet görs riktigt, hela vägen från regelstommen ut till den sista lockbrädan eller läkten. Liggande träpanel är ett alternativ som passar bra för yttervägg. Principen är densamma som när du bygger stående panel.

1. Montera vindpapp eller ett vindskydd som består av 9 mm utegipsskivor.

2. Skruva upp lodräta distansläkter med ett cc-mått á 60 cm.

3. Därefter monteras de liggande bottenbrädorna i distansläkterna. Eftersom liggande träpanel oftast består av så kallade rundade bottenbrädor behövs ingen ytterligare lockläkt. Skruva i den del som täcks av nästa panelbräda, så får du en dold skruvning.

Dessa skruvar använder du: När du fäster utegipsskiva i regelstomme behöver du en speciell gipsskruv; Grabber® GUS32UK.

Distansläkten fäster du på gipsskivan och skruvar in i regelstommen med Grabber® TFU5080.

Här kan du ladda ner en fullständig version av vår Träfasadsguide.

Fasadvirke och ytbehandling
Du kan vända dig till Föreningen Svenskt Trä eller din byggmaterialhandel för ytterligare information.

 

Grabber® ansvarar ej för eventuell felbyggnation.