Verkliggör ditt drömgolv

Tydliga och handfasta råd för att snabbt komma igång med att verkliggöra ditt drömgolv.

Ett trägolv kan många gånger ge ditt rum liv och atmosfär. Den här guiden ger dig tips och råd inför ditt golvprojekt!

GOLV PÅ BJÄLKLAG
En regelstomme med ett isolerat bjälklag är det vanligaste underlaget i mindre hus och stugor. Skala bort det gamla golvet in till bjälklaget och se över isoleringen. Var noga med att bjälklaget ligger i våg.

I övrigt är arbetsgången densamma som i Nybyggnation enligt nedan.

1. DEN FÖRSTA BRÄDAN –  Se till att den ligger rakt. Noten på brädan ska alltid vara mot väggen. Skruva sedan uppifrån och in i golvbjälken så nära kanten som möjligt. Golvlisten täcker sedan skruvarna.

2. DOLD SKRUVNING – I fortsättningen skruvar du 45 grader genom brädans fjäder, alltså i den del som sticker ut, så kallad dold skruvning. Skruva i varje golvbjälke.

3. Använd Grabber® skruv PTX48ZK som har ett litet skruvhuvud. Då kommer du ner så långt i träet att det finns god mån för framtida slipning av golvet. Den är självborrande för att undvika sprickbildning.

Skarva helst över golvbjälke och lägg skarvarna omlott. Om du har ett ändspontat golv kan du dock placera skarven mellan bjälkarna. Limma i skarven.

Du ska INTE limma längs med när du skruvar golvet.

SKIVUNDERLAG
Självklart kan du montera trägolv på befintliga golv. Ibland behöver golvet jämnas till och då är det mest praktiskt att lägga ett skivunderlag.

13-22 MM SPÅNSKIVOR
Används som underlag på äldre golv eller råspont.

Skruva spånskivorna mot underlaget med Grabber® skruv SPÅNX28ZK. Skruva med 20 centimeters mellanrum, vilket innebär en skruvåtgång på ca 20 st skruv per kvm. En ask med 250 st skruv räcker till ca 14 kvm.

16 MM SPÅNSKIVOR
Om du har ett underlag av råspont eller trägolv och ska lägga på en 16 mm spånskiva, så skruvar du med Grabber® skruv SPÅNX42ZK.

Skruva mot underlaget med 20 centimeters mellanrum, vilket innebär en skruvåtgång på ca 20 st skruv per kvm.

OLIKA TRÄGOLV
Beroende på om du lägger golvet på fast underlag eller direkt på träregel krävs olika dimensioner på brädorna. Lite grövre för ett underlag med träreglar eller golvbjälkar.

SPONTAD GOLVBRÄDA
Den utskårade sidan av en spontad bräda kallas för not. Den andra sidan som sticker ut kallas för fjäder.

GOLVBRÄDA 14 MM
Dimensionen används när underlaget är ett gammalt golv täckt med trä- eller spånskiva.

Använd golvskruven PTX28ZK om du har betong under de trä-, spån- eller plywoodskivor som du fäster golvet i. 

Skruvåtgången är ca 15 st skruv per kvm, vilket innebär att en ask med 250 st skruv räcker till ca 16 kvm. Bits TX15 ingår i asken när du köper Grabber® PTX-skruv.

GOLVBRÄDA CA 20 MM
Dimensionen används när underlaget är trä- eller spånskiva. Ska du lägga denna dimension direkt på golvreglar eller golvbjälklag bör dessa ligga med ett cc-mått på 40 cm.

Använd golvskruvarna PTX48ZK eller PWS47ZK. Till den senare behöver du Grabber® #2.

Skruvåtgången är ca 15 st skruv per kvm, vilket innebär att en ask med 250 st skruv räcker till ca 16 kvm. Bits TX15 ingår i asken när du köper Grabber® PTX-skruv.

GOLVBRÄDA CA 25 MM
Dimensionen används när du ska montera direkt på träregel eller bjälklag. Underlagets reglar kan sitta med ett cc-mått av 60 cm. Använd golvskruvarna PTX48ZK eller NWS58ZK. Till den senare behöver du Grabber® Bits #2.

Skruvåtgången är ca 15 st skruv per kvm, vilket innebär att en ask med 250 st skruv räcker till ca 16 kvm. Bits TX15 ingår i asken när du köper Grabber® PTX-skruv.

GOLVBRÄDA CA 30 MM
Dimensionen används när underlaget är träregel eller bjälklag där cc-måttet vanligtvis är 60 cm.

Använd golvskruven PTX62ZK eller NWS58ZK.  Till den senare behöver du Grabber® Bits #2. Skruvåtgången är ca 15 st skruv per kvm, vilket innebär att en ask med 250 st skruv räcker till ca 16 kvm.

Här kan du ladda ner en fullständig version av vår Trägolvsguide.


Du kan vända dig till Föreningen Svenskt Trä eller din byggmaterielhandel för ytterligare information.

 

Grabber® ansvarar ej för eventuell felbyggnation.